Support and Maintenance

For mange virksomheder vil et driftsstop på lageret have store økonomiske konsekvenser. Kunden som ikke får sine varer leveret til tiden vælger måske en anden leverandør, personalet skal på overarbejde, produktionen ligger stille hvis de ikke får råvarer, etc. Der er kort sagt megen fornuft i at sikre en stabil drift af sit lager. For øget driftssikkerhed kan der i forbindelse med en SHARK installation, tilbydes en serviceaftale som sikrer hurtig hjælp ved eventuelle driftsproblemer, samt almindelig løbende assistance for optimal brug af SHARK. En serviceaftale fungerer også som en forsikring, der sikrer at man altid får den nødvendige hjælp inden for en nærmere specificeret tid og aftalen sikrer dermed mod længerevarende uønskede stop. Ligeledes er mindre forbedringer og fejlrettelser en del af aftalen. 

Ved indgåelse af en service aftale gennemgås installationen og der udarbejdes en plan for håndtering "kritiske hændelser", f.eks. hvordan en defekt computer skal erstattes med en ny og nød procedurer ved system fejl, komponent fejl, backup procedure, etc. Det er ofte således at sikkerheden med få midler kan øges væsentligt hvis de kritiske punkter i en installation identificeres. Med en service aftale opgraderes softwaren løbende inden for "hovedversionen", det vil sige at at fejlrettelser som er relevante for installationen, samt mindre forbedringer, bliver gjort tilgængelige efter behov. Større opgraderinger tilbydes til en fordelagtig pris. 

Logiware har oparbejdet en stor erfaring i løsning af almindelige logistik problemer, omkring optimal udnyttelse af lageret og hvordan arbejdsprocesserne tilrettelægges for den bedst mulige produktivitet. I forbindelse med den almindelige løbende service kan vi tilbyde at assistere med denne viden og i tæt dialog med kunden fungere som sparringspartner for en løbende optimering af lagerets effektivitet.