Logiware ApS' Privatlivspolitik (Privacy statement)

 

Logiware respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.

Logiware er et dansk selskab og underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på logiware.dk's hjemmeside.

Anvendelsesområde og accept

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Logiwares hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloudtjenester. Tjenestespecifikke tillæg kan findes i Vilkår for levering af tjenesteydelser (abonnementsvilkår), databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc. Det er for os nødvendigt at behandle dine personoplysninger for at kunne betjene vores kunder. Undlad venligst at bruge Logiwares Sider eller vores tjenester, hvis du ikke kan acceptere måden, hvorpå vi behandler personoplysninger i henhold til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis data vi behandler

Logiware behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via Logiwares web site eller via andre kanaler. 

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores kunder, hvor kunden kontrollerer behandlingen. 

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og brugere af vores software

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Logiware brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 1. At udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder
 2. At levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder
 3. At gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder
 4. At tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
 5. At forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Logiwares web site.
 6. At registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
 7. At forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
 8. At behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål  er primært baseret på, at Logiware har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse. 

Om jobsøgere

Hvis du er jobsøger, behandler vi personoplysninger for at evaluere dit potentiale som Logiware medarbejder. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler Logiware personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega. 

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger Logiwares hjemmesider og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af vores web site. 

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

Logiware bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på vores web site.

Cookies 

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.  

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder - men ikke begrænset til - sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hvilke personoplysninger vi behandler

Typen af personoplysninger, Logiware behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 • Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng.
 • Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Shark eller andre af vores produkter og tjenester.
 • Fotos eller video optaget på vores lokaliteter
 • Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video
 • Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
 • Finansielle oplysninger.
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.
 • Clickstream-adfærd og aktivitet på Logiwares web sier og i vores produkter og tjenester..

Som dataansvarlig behandler Logiware ikke følsomme personoplysninger om dig.

Hvordan vi deler dine personoplysninger

Forretningspartnere

Logiware kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som Logiware leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan Logiware og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Logiware udleveres. I disse tilfælde vil Logiware kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

M&A

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Logiwares forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de relevante oplysninger. Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og  i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Logiware.

Dine rettigheder

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Logiware og kan gøre det enten ved at:

 1. Følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation.
 2. Ændre præferencer under det relevante redigeringsafsnit for kontoen, hvis du har en konto hos Logiware.
 3. Kontakte os via e-mail på info@logiware.dk.

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Logiware, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

Grundlæggende rettigheder

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Logiware om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger. 

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst info@logiware.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

Datasikkerhed og opbevaring

Således sikrer vi dine personoplysninger

Logiware tager den tillid, du og vores kunder viser os alvorligt. Logiware forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Logiware skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

Som en del af vores forpligtelser tager vi rimelige og adækvate organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler i anvendelse for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt sikkerhedsbrud. Eftersom der er stor sandsynlighed for, at de grundlæggende årsager til brud på persondatasikkerheden kan findes internt, tror vi på, at opbygningen af en stærk virksomhedskultur, hvor respekt for og årvågenhed omkring databeskyttelse blandt vore medarbejdere, er fundamental for at sikre en lovlig behandling og beskyttelse af dine oplysninger. De følgende forholdsregler er af særlig vigtighed i denne henseende:

Organisatoriske

 • Databehandlingsaftaler med underleverandører, som behandler data på vegne af Logiware.

Tekniske

 • Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau  med risikovurderingen.
 • Brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende  foranstaltninger.
 • Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning.
 • Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.
 • Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende  tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata,  med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

Fysiske

 • Beskyttelse af lokaliteter.

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Logiware opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at Logiware kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. 

Logiware som databehandler

Logiware leverer hosted WMS tjenester til vores kunder med registrering af brugere og deres brug af tjenesterne. Formålene med en eventuel behandling af disse data afgøres af vores kunder, ikke af Logiware. Dette gør kunden til den dataansvarlige. Logiware optræder i sådanne tilfælde som databehandler og behandler data på vegne af og i henhold til instruktioner givet af kunden. Relationen mellem kunden som dataansvarlig og Logiware som databehandler skal reguleres af en databehandlingsaftale.

Kundens og Logiwares forpligtelser

Når kunden optræder som dataansvarlig, skal kunden, i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, sikre det juridiske grundlag for behandlingen af personoplysninger. Kunden skal endvidere vurdere og etablere ejerskabet til de risici, som registrerede udsættes for gennem behandlingen af deres personoplysninger. Et andet vigtigt aspekt ved Kundens forpligtelser som dataansvarlig er at overholde oplysningsforpligtelsen i forhold til registrerede.

Logiware er en naturlig del af kundens forpligtelser som dataansvarlig, i den forstand at Logiwares tjenester udgør dele af behandlingen af personoplysninger, som kunden skal sikre er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når Logiware behandler personoplysninger på vegne af sine Kunder, skal vi således gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse for databehandlere.

Underleverandører og eksport af personoplysninger

Logiware bruger underleverandører til at behandle personoplysninger Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Logiware indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores kunder. Hvis underleverandører er placeret uden for EU, sikrer Logiware det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores kunder, herunder ved at støtte sig til Privacy Shield (US) eller ved at gøre brug af EU-model klausuler.

Logiware anvender strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloud tjenester. Disse tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Google (US), leverandør af vores e-mail.
 • Microsoft Office 365.
 • Amazon (IR og US), leverandør af teknisk platform til vores cloudtjenester.
 • Mentor-IT (Danmark). Hosting af hjemmeside.
 • e-conomic (Danmark). Økonomi.

Ændringer til denne Erklæring

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksis for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside inden ændringerne træder i kraft.

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 24. maj 2018.

Sådan kontaktes vi

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til info@logiware.com. Du kan også sende din forespørgsel skriftligt til: Logiware ApS, att. Den databeskyttelsesansvarlige, Lyngsø Alle 3A, Humlebæk 3050, Danmark.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.